Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011- 2012
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α'
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μαθηματικά και εκπαιδευτικό λογισμικό - Επίλυση εξισώσεων»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ


 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1η ΟΜΑΔΑ

2η ΟΜΑΔΑ

Εκμάθηση στο Excel

Ταξινομημένες πληροφορίες και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το Internet

Εξισώσεις α΄βαθμού

Εκμάθηση στο Excel

Ταξινομημένες πληροφορίες και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από το Internet

Εξισώσεις α΄βαθμού

Τελική κατασκευή 1ης και 2ης ομάδας
'Λογισμικό' επίλυσης εξισώσεων α' βαθμού

 

1ης ΟΜΑΔΑ

2ης ΟΜΑΔΑ

 Εργασία 1ης Ομάδας

 Εργασία 2ης Ομάδας


 


Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172179