Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

Παρασκευή

30 Σεπτεμβρίου 2011

 

1η συνάντηση

3 ώρες

Σχόλια

Έγινε συζήτηση για το θέμα, τον σκοπό της εργασίας, την συγκρότηση των ομάδων, την κατανομή ρόλων και τον γενικό προγραμματισμό.

Συγκροτηθήκαν αρχικά οι παρακάτω ομάδες

 

1η ΟΜΑΔΑ

Γραμματικός Χαράλαμπος            (Χειριστής Η/Υ)

Μιχαηλίδου Ελένη                       (Συντονιστής)

Νάσιου Χρυσοβαλάντης                (Γραμματέας)

Μπλιάγκας Γεώργιος

Μπούκλας Χαράλαμπος

 

2η ΟΜΑΔΑ

Χαιριστανίδης Χαράλαμπος          (Χειριστής Η/Υ)

Ρέντη Όλγα                              (Συντονιστής)

Καφαταρίδου Σουμέλα                (Γραμματέας)

Πουλάκου Ιωάννα

Μήτρα Κατερίνα

Θεοχάρου Μαρία

 

3η ΟΜΑΔΑ

Βαλδούμας Ιερεμίας                  (Χειριστής Η/Υ)

Λαμπριανίδου Δέσποινα             (Συντονιστής)

Μίζιας Σταύρος                          (Γραμματέας)

Μπαζίνας Κωνσταντίνος

Μπούσιος Βασίλειος

Τζούλας Ιωάννης


Έγινε συζήτηση για την έννοια του λογισμικού και μια μικρή παρουσίαση με προτζέκτορα ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού (Sketchpad) και εμπορικού - επιστημονικού λογισμικού (Mathematica) για την κατανόηση των κατηγοριών του λογισμικού. Σύντομη παρουσίαση έγινε και για το Excel, όπου θα γίνει η κατασκευή του ?λογισμικού?

 

Έγινε πρόταση για τα παρακάτω υποθέματα έρευνας.

Α. Ελεύθερο λογισμικό μαθηματικών

Β. Εμπορικό και επιστημονικό λογισμικό μαθηματικών

 

Συζητήθηκε η πρόταση των υποθεμάτων της εργασίας όπως και τα προτεινόμενα ερευνητικά ερωτήματα για κάθε ένα:

      Ι. Λογισμικό Β? θμιας εκπαίδευσης για την επίλυση εξισώσεων

     ΙΙ. Λογισμικό στην Ελληνική Γλώσσα

 

Η 1η και 3η ομάδα ανέλαβε την έρευνα στο ελεύθερο λογισμικό μαθηματικών και η 2η ομάδα στο εμπορικό και επιστημονικό λογισμικό μαθηματικών. Έγινε καταγραφή προσωπικού ηλεκτρονικού ημερολογίου μαθητών

Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172192