Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

Παρασκευή

14 Οκτωβρίου 2011

 

3η συνάντηση

3 ώρες

Σχόλια

Σχέδιο εργασίας για την κατασκευή του ?λογισμικού? επίλυσης εξισώσεων στο Excel

1. Μορφή περιβάλλοντος διεπαφής του υπολογιστικού φύλλου για την κατασκευή της επίλυσης εξισώσεων πρώτου βαθμού στο Excel

2. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος

  • Εισερχόμενες μεταβλητές
  • Έλεγχος και επεξεργασία εισερχομένων μεταβλητών
  • Διερεύνηση της εξίσωσης πρώτου βαθμού
  • Λύση της εξίσωσης πρώτου βαθμού
  • Αριθμητικά αποτελέσματα υπολογισμών
  • Αλφαριθμητικά αποτελέσματα υπολογισμών

 

Μαθηματικό υπόβαθρο

3. Μελέτη επίλυσης εξισώσεων πρώτου βαθμού

4. Απόλυτη τιμή

5. Λογικές συναρτήσεις

 

Εφαρμογή μαθηματικών εννοιών στο Excel

5. Βασικές πράξεις

6. Συνάρτηση απόλυτης τιμής ABS

7. Συναρτήσεις λογικής OR, AND

8. Συνάρτηση IF και εξαγωγή αλφαριθμητικών αποτελεσμάτων


Καταγραφή δραστηριοτήτων συνάντησης

7. Καταγραφή προσωπικού ημερολογίου

8. Καταγραφή δραστηριοτήτων ομάδας


Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 173154