Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

Παρασκευή

21 Οκτωβρίου 2011

 

4η συνάντηση

3 ώρες

Σχόλια

Πρώτη συγκέντρωση δεδομένων μέσω του διαδικτύου .

1. Η 1η και 3η ομάδα ασχολήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό μαθηματικών

2. Η 2η ομάδα με το εμπορικό και επιστημονικό λογισμικό μαθηματικών

 

Ταξινόμηση δεδομένων.

3. Ταξινόμηση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων

4. Καταγραφή επιλεγμένων πληροφοριών και δεδομένων

 

Λειτουργίες του Excel και χρήση του

5. Εφαρμογή συναρτήσεων ABS, OR και AND

6. Συνάρτηση IF και εφαρμογή της σε πιο πολύπλοκες συνθήκες


Καταγραφή δραστηριοτήτων συνάντησης

7. Καταγραφή προσωπικού ημερολογίου

8. Καταγραφή δραστηριοτήτων ομάδας


Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172186