Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

Παρασκευή

25 Νοεμβρίου 2011

 

7η συνάντηση

3 ώρες


Σχόλια

Α. Εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών

Ταξινόμηση και καταγραφή των επιλεγμένων πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν απο το διαδίκτυο

1. Η 1η και 3η ομάδα ασχολήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό μαθηματικών

2. Η 2η ομάδα με το εμπορικό και επιστημονικό λογισμικό μαθηματικών

Έγινε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων ως προς τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν απο την κάθε μια.

Β. Κατασκευή ανα τμήματα του 'λογισμικού' της επίλυσης εξισώσεων

  • 1η ΟΜΑΔΑ: Εισαγωγή μεταβλητών και έλεγχος
  • 2η ΟΜΑΔΑ: Διερεύνηση της εξίσωσης αχ+β=0
  • 1η και 2η ΟΜΑΔΑ: Λύση της εξίσωσης αχ+β=0

Γ. Καταγραφή δραστηριοτήτων συνάντησης

3. Καταγραφή προσωπικού ημερολογίου

4. Καταγραφή δραστηριοτήτων ομάδας

Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172187