Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012- 2013
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό - Επίλυση ανισώσεων»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ03

ΤΡΕΙΣ (3)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ19

ΤΡΕΙΣ (3)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Η καταγραφή ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιείται σήμερα για τα μαθηματικά και την επίλυση ανισώσεων
 • Η αξιολόγηση επιλεγμένου λογισμικού και η κριτική στάση απέναντι στην χρησιμότητά του
 • Η προσέγγιση μαθηματικών εννοιών και η εφαρμογή τους με την κατασκευή αντίστοιχου λογισμικού από τους μαθητές
 • Η εμπλοκή στην παραγωγή της γνώσης και η καλλιέργεια του τρόπου σκέψης και δράσης μέσω ομάδων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ( ενδεικτικά ?)

 • Αναζήτηση,  καταγραφή και χρησιμότητα του ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιείται σήμερα για τα μαθηματικά και την επίλυση ανισώσεων
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση επιλεγμένου εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Κατασκευή λογισμικού επίλυσης ανισώσεων  στο Excel με χρήση λογικών και μαθηματικών συναρτήσεων

 

 

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέματος υπήρξε

 • Η επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Η επαφή με μαθηματικές έννοιες και η σε βάθος μελέτη τους
 • Η επαφή με διαδικασίες προγραμματισμού και ο συνδυασμός τους με τα μαθηματικά
 • Η εκμάθηση της χρήσης ιστολογίου

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άλγεβρα και στοιχεία Πιθανοτήτων

Κεφ. Ε1  Το λεξιλόγιο της λογικής: Εκμάθηση συναρτήσεων λογικής IF, OR, AND,? και εφαρμογή τους στην κατασκευή λογισμικού επίλυσης εξισώσεων

Κεφ.4  Ανισώσεις: Μελέτη,  διερεύνηση και εφαρμογή τους στην κατασκευή του αντίστοιχου λογισμικού.

 

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
 • Αρχικά, οι μαθητές θα ανταλλάξουν απόψεις και θα χωρισθούν σε ομάδες
 • Όλες οι ομάδες θα αναλάβουν να ερευνήσουν το θέμα στο σύνολο των διαστάσεών του. Θα εξειδικευθούν τα ερωτήματα, θα γίνει εσωτερικός επιμερισμός του θέματος (εντός των ομάδων) και θα προγραμματισθούν χρονικά όλες οι δράσεις.
 • Θα προσδιοριστούν από κοινού στην τάξη τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και θα συναποφασισθεί η μορφή των τελικών προϊόντων της ερευνητικής εργασίας.

 

 • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Η δημιουργία ιστολογίου στον ιστοχώρο του σχολείου, όπου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα της εργασίας, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Η καλλιέργεια της κριτική τους  σκέψης  με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού που θα επιλεγεί και η δημιουργία πνεύματος συμμετοχής και αυτοβουλίας  των μαθητών
 • Να γίνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό παράλληλα με την εμβάθυνση των μαθηματικών εννοιών που θα επιλεγούν

 

 • ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής.
 • Διαδίκτυο.
 • Αίθουσα με βιντεοπροβολέα και υπολογιστές για την μελέτη και εσωτερική παρουσίαση θεμάτων στην πορεία της εργασίας

Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172174