Ενημέρωση για την δυνατότητα εγγραφής και το πρόγραμμα σπουδών στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Αγαπητέ υποψήφιε μαθητή του Εσπερινού Γενικού Λυκείου , το μήνυμα αυτό έχει σκοπό να σε ενημερώσει για την δυνατότητα εγγραφής σου στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, καθώς και τις συνθήκες φοίτησής σου σ' αυτό.
Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο για το νέο Λύκειο, δυνατότητα εγγραφής στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο, έχουν:

  1. Οι ενήλικες απόφοιτοι Γυμνασίου χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
  2. Οι ανήλικοι απόφοιτοι Γυμνασίου, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των γονέων τους ότι ασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρησή τους.

Χώρος λειτουργίας: Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο συστεγάζεται με το 3ο ΓΕΛ Καστοριάς.

Για το καθεστώς φοίτησης ισχύουν τα εξής:

  1. Έτη σπουδών: 4 έτη. (Α΄ Τάξη, Β΄ Τάξη, Γ΄ Τάξη)
  2. Ωράριο λειτουργίας: 6.25΄μ.μ. ? 10.00΄μ.μ.
  3. Κατευθύνσεις σπουδών: Προβλέπεται ότι ακριβώς και στα Ημερήσια ΓΕΛ. (Ομάδες προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Θετικών και Οικονομικών σπουδών και Πληροφορικής)
  4. Τίτλος σπουδών: Οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποκτούν Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες απόκτησής τους.
  5. Δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΙ και ΑΕΙ.: Οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους υποψήφιους των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και να εισαχθούν σ' όλες τις ανώτερες και ανώτατες σχολές των ΤΕΙ και ΑΕΙ, (με εξαίρεση τις στρατιωτικές), με πολύ ευνοϊκότερους όρους, συναγωνιζόμενοι μόνο μεταξύ τους και με ειδικό ποσοστό που προβλέπεται για κάθε σχολή.                                                                                                                                                 Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κανείς το δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του Εσπερινού ΓΕΛ είναι να φοιτήσει στο Εσπερινό ΓΕΛ τις δύο τελευταίες τάξεις.
  6. Μεταφορά μαθητών: Οι μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που διαμένουν εκτός Καστοριάς, δικαιούνται δωρεάν μεταφορά με ΤΑΧΙ, ή χιλιομετρική αποζημίωση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν το ΙΧ αυτοκίνητό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες μέρες στο τηλέφωνο 2467028092, τις ώρες 6.00μ.μ. έως 10.00μ.μ., καθώς επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σχολείου μας στην διεύθυνση lyk-esp-kastor.kas.sch.gr.
Εφόσον λοιπόν οι συνθήκες φοίτησής σου στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο εξυπηρετούν καλύτερα τις προσωπικές ή οικογενειακές εργασιακές σου συνθήκες, σε καλούμε να το σκεφτείς και να αποφασίσεις ώριμα την φοίτησή σου σ? αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρείς τους όρους εγγραφής. Θα σε περιμένουμε τον Ιούνιο.

Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Διδακόντων


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 173152