tel_esperino


Go to content

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δορυφορικές τηλεποικινωνίες

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε πλέον φθάσει να μιλάμε για διηπειρωτικές επικοινωνίες που επιτυγχάνονται με τη χρήση των δορυφόρων. Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι είναι συσκευές που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη και οι οποίοι λαμβάνουν σήματα από έναν σταθμό βάσης σε μια περιοχή της γης, τα οποία στη συνέχεια τα αναμεταδίδουν σε κάποια άλλη απομακρυσμένη τερματική συσκευή. Τα σήματα αυτά μπορεί να είναι είτε εικόνας είτε ήχου είτε δεδομένων. Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας και έρχεται να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα και να ξεπεράσει τα εμπόδια και τους περιορισμούς που έθεταν μέχρι σήμερα οι ενσύρματες επικοινωνίες. Η χρήση ολοένα και υψηλότερων συχνοτήτων στις δορυφορικές ζεύξεις (πάνω από 10 GHz) έδωσε τη δυνατότητα για αύξηση της χωρητικότητας και της ποιότητας του καναλιού. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του προκάλεσε την ταχεία αύξηση των χρηστών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο βασικός λόγος που χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους είναι γιατί έτσι καταφέρνουμε να μεταφέρουμε την πληροφορία ανάμεσα σε δύο περιοχές που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα, όπως για παράδειγμα από μια ήπειρο σε μια άλλη. Στην περίπτωση μιας ενσύρματης ζεύξης θα απαιτούνταν καλώδια μεγάλου μήκους, ενώ για μια επίγεια ασύρματη ζεύξη, εξαιτίας της ανομοιομορφίας και της καμπυλότητας της γης, το ηλεκτρομαγνητικό σήμα δεν θα μπορούσε να φθάσει απευθείας από ένα σταθμό στον άλλο. Έτσι, θα χρειαζόταν ένα πλήθος αναμεταδοτών για μια τέτοια σύνδεση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το κόστος κατασκευής και συντήρησης θα εκτοξευόταν στα ύψη, μειώνοντας παράλληλα την ποιότητα μετάδοσης.
Επιπλέον, με τους δορυφόρους υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης μετάδοσης από έναν προς πολλούς χρήστες (broadcasting), οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε μια μεγάλη έκταση. Έτσι, έγινε εφικτή η μετάδοση και λήψη τηλεοπτικών καναλιών που εντάσσεται στις υπηρεσίες ευρείας εκπομπής. Επίσης, καταφέραμε να δημιουργήσουμε σύνδεση με απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές ,όπως για παράδειγμα με ένα τερματικό που βρίσκεται στη μέση μιας ερήμου ή στη μέση του ενός ωκεανού. Τέλος, ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες και δόθηκε η ευκαιρία για τη δημιουργία καινούργιων τύπων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το GPS (Global Positioning System) με το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε τη θέση ενός αντικειμένου σε οποιοδήποτε σημείο της γης με μεγάλη ακρίβεια.


Αναδρομή στις δορυφορικές επικοινωνίες

Οι σύγχρονες δορυφορικές επικοινωνίες έχουν την αφετηρία τους στην ιδέα του Βρετανού
Α.J.Clarke, ο οποίος το φθινόπωρο του 1945 δημοσίευσε ένα μικρό άρθρο με τον τίτλο Wireless World, στο οποίο πρότεινε την εγκατάσταση γεωστατικών δορυφόρων γύρω από τη Γη. Οι δορυφόροι αυτοί θα είχαν τη δυνατότητα να μεταδίδουν μικροκυματικά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις επιτυγχάνοντας τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ απομακρυσμένων σημείων.
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να υλοποιηθούν οι προφητικές ιδέες του Clarke.
Το 1957 τέθηκε σε τροχιά ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος (Sputnik Ι). Το Νοέμβριο του ίδιου έτους η ΕΣΣΔ αποστέλλει και δεύτερο δορυφόρο, τον Sputnik II, που μεταφέρει το πρώτο ζωντανό πλάσμα στο διάστημα. Τον Φεβρουάριο του 1958 Οι ΗΠΑ μπαίνουν στην κούρσα εξερεύνησης και κατάκτησης του διαστήματος με το δορυφόρο Explorer I. Τα δεδομένα τηλεμετρίας πού συνέλεξε και απέστειλε στη γη οδήγησαν στην ανακάλυψη των ζωνών Van Allen. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εκτοξεύεται ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος , ο S.C.O.R.E.
Τον Απρίλιο του 1961 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση ανθρώπου στο διάστημα. Ο σοβιετικός Yuri Gagarin κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη σε 108 λεπτά στο διαστημόπλοιο Vostok 1.
Το 1962 γίνεται η αποστολή του πρώτου ενεργού δορυφόρου αναμετάδοσης TELSTAR 1 της AT&T (δορυφόρος σε τροχιά μέσου ύψους 7.200Km). Λάμβανε στα 6GHz, μετέτρεπε σε χαμηλότερη συχνότητα, ενίσχυε, μετέτρεπε σε συχνότητα 4GHz και εξέπεμπε. Ο δορυφόρος αυτός επιτρέπει στα αμερικανικά και στα ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεόρασης να ανταλλάσσουν τα προγράμματά τους.
Το 1963 εκτοξεύτηκε ο πρώτος δορυφόρος σε σχεδόν γεωστατική τροχιά (SYNCOM II) και το 1964 πραγματοποιείται η εκτόξευση του πρώτου γεωστατικού δορυφόρου (SYNCOM III).
Το 1965 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία των δορυφορικών επικοινωνιών καθώς τότε τίθεται σε τροχιά ο πρώτος γεωστατικός εμπορικός δορυφόρος, Ιntelsat I (Early Bird), εγκαινιάζοντας τη μεγάλη ακολουθία των δορυφόρων Intelsat. Tην ίδια χρονιά ο πρώτος ρωσικός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της σειράς MOLNΙYA στέλνεται στο διάστημα. Ακολουθεί ο Intelsat II με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 240 τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ενός τηλεοπτικού καναλιού. Οι παραπάνω οικογένειες των δορυφόρων εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι και σήμερα.
Το έτος 1967 εκτοξεύεται ο πρώτος γεωστατικός μετεωρολογικός δορυφόρος, ο ΑΤS 3.
Είναι ο πρώτος δορυφόρος που στέλνει έγχρωμες φωτογραφίες της γης από το διάστημα.
Το 1977 ιδρύεται ο EUTELSAT και το 1983 γίνεται η εκτόξευση του πρώτου Ευρωπαϊκού Δορυφόρου ECS (EUTELSAT 1).
Το 2001 η Ελλάδα γίνεται μέλος της ESA και το 2002 ο πρώτος Ελληνικός Δορυφόρος σε τροχιά (ενοικίαση δορυφόρου Kopernikous). Τέλος το 2003 ο πρώτος Ελληνικός Δορυφόρος (HELLAS-SAT) τίθεται σε τροχιά.

Σπούτνικ 1

Δορυφορικό τηλέφωνο

Εφαρμογές

Δορυφορικό τηλέφωνο

Είναι ένα τηλέφωνο κινητής τεχνολογίας το οποίο επικοινωνεί απευθείας με κάποιον δορυφόρο. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε περιοχές όπου τα δίκτυα της επίγειας κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν επικοινωνιακή κάλυψη. Το πλεονέκτημα είναι η παγκόσμια επικοινωνιακή κάλυψη χωρίς κενά γιατί παρέχεται τηλεφωνικό σήμα από τουλάχιστον έναν δορυφόρο σε κάθε χρονική στιγμή και έτσι με αυτό το τρόπο δεν υπάρχουν διακοπές στην επικοινωνία. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις που υιοθέτησαν αυτή την τεχνική, η Iridium και η Globalstar χρεοκόπησαν λόγω της μειωμένης ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών.

Δορυφορικό ραδιόφωνο

Το δορυφορικό ραδιόφωνο (satellite radio) λειτουργεί απο το 1992. Το σήμα παρέχεται από τουλάχιστον 2-3 δορυφόρους σε κάθε χρονική περίοδο. Αναμεταδότες στο έδαφος για την ενίσχυση του σήματος μπορεί να υπάρχουν σε πολυκατοικίες, τούνελ και όπου αλλού υπάρχει παρεμβολή σώματος μεταξύ δορυφόρου και ραδιοφώνου. Όπως και στους απλούς ραδιοφωνικούς δέκτες έτσι και στις δορυφορικές συσκευές υποστηρίζεται η παρουσίαση στην οθόνη δεδομένων (program-associated-data PAD) που αφορούν στον καλλιτέχνη, την ονομασία του τραγουδιού και του εκάστοτε ραδιοφωνικού προγράμματος.


Δορυφορική τηλεόραση

Η πιο γνωστή εφαρμογή της δορυφορικής τεχνολογίας είναι η εκπομπή τηλεοπτικών καναλιών.
Ο εξοπλισμός που χρειαζόμαστε για να βάλουμε δορυφορική τηλεόραση στον υπολογιστή μας είναι :

Μία κάρτα, 1 Δορυφορικό πιάτο, 1 ή περισσότερα Lnb (μάτια), Δορυφορικό καλώδιο και Βάση για την τοποθέτηση του πιάτου.
Όσο μεγαλύτερο είναι το πιάτο τόσο το καλύτερο. Αν κάποιος όμως θέλει να πιάσει έναν ή δύο δορυφόρους ( με χρήση 2 lnb + 1πιάτο) πχ Hotbird 13, Astra 19,2 που είναι κοντά) καλό είναι να έχει ένα πιάτο γύρω στο 1,20μ ανάλογα με την περιοχή που κατοικεί.
Back to content | Back to main menu