Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

Παρασκευή

7 Οκτωβρίου 2011

 

2η συνάντηση

3 ώρες

Σχόλια

 

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος της έρευνας

1. Χρονοδιάγραμμα 11 εβδομάδων

 

Βασικές λειτουργίες διαδικτύου και η χρήση του.

2. Τρόπος έρευνας μέσω διαδικτύου διαφόρων θεμάτων.

 

Βασικές λειτουργίες του Word και χρήση του

3. Καταγραφή προσωπικού ημερολογίου

4. Καταγραφή δραστηριοτήτων ομάδας

 

Λειτουργίες του Excel και χρήση του

5. Βασικές λειτουργίες

6. Βασικές πράξεις


Μαθηματικό υπόβαθρο για την επίλυση εξισώσεων

7. Μελέτη επίλυσης εξισώσεων

 

 

 

Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 173163