Σχολικό έτος : 2011 - 2012

Σχολικό έτος : 2012 - 2013

Κατασκευή 'Λογισμικού'

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012- 2013                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΑΞΗ : Β? ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οικονομική κρίση ? Ανάλυση δεδομένων»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

ΠΕ09

ΔΥΟ (2)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τσέλιος Κωνσταντίνος

ΠΕ03

ΔΥΟ (2)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Η καταγραφή και ανάλυση οικονομικών όρων και εννοιών
 • Η καταγραφή στατιστικών δεδομένων που αφορούν την σημερινή οικονομική κατάσταση
 • Η μελέτη και αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων
 • Ο προβληματισμός και η κριτική στάση σε σχέση με την ερμηνεία τους
 • Η προσέγγιση μαθηματικών εννοιών και η εφαρμογή τους στην οικονομία
 • Η εμπλοκή στην παραγωγή της γνώσης και η καλλιέργεια του τρόπου σκέψης και δράσης μέσω ομάδων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ( ενδεικτικά ?)

 • Αναζήτηση, καταγραφή, μελέτη και ανάλυση οικονομικών όρων και εννοιών
 • Αναζήτηση και καταγραφή στατιστικών οικονομικών δεδομένων
 • Οπτικές γωνίες ερμηνείας δεδομένων
 • Προεκτάσεις ερμηνείας οικονομικών και στατιστικών δεδομένων

 

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέματος υπήρξε

 • Η βιωματική επαφή με την σημερινή οικονομική κατάσταση
 • Η γνώση της ερμηνείας των στατιστικών δεδομένων
 • Η κατανόηση οικονομικών εννοιών
 • Η εκμάθηση της χρήσης ιστολογίου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στατιστική: Από γνώσεις προηγουμένων τάξεων, μελέτη δεδομένων, ταξινόμηση και κατασκευή διαγραμμάτων (Excel)
Συναρτήσεις: Μονοτονία και Ακρότατα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Μελέτη οικονομικών εννοιών

 

 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
 • Αρχικά, οι μαθητές θα ανταλλάξουν απόψεις και θα χωρισθούν σε ομάδες
 • Όλες οι ομάδες θα αναλάβουν να ερευνήσουν το θέμα στο σύνολο των διαστάσεών του. Θα εξειδικευθούν τα ερωτήματα, θα γίνει εσωτερικός επιμερισμός του θέματος (εντός των ομάδων) και θα προγραμματισθούν χρονικά όλες οι δράσεις.
 • Θα προσδιοριστούν από κοινού στην τάξη τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και θα συναποφασισθεί η μορφή των τελικών προϊόντων της ερευνητικής εργασίας.

 

 • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Η δημιουργία ιστολογίου στον ιστοχώρο του σχολείου, όπου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα της εργασίας, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Η καλλιέργεια της κριτική τους  σκέψης  με την αξιολόγηση των δεδομένων και η δημιουργία πνεύματος συμμετοχής και αυτοβουλίας  των μαθητών
 • Εμβάθυνση των μαθηματικών και οικονομικών εννοιών που θα επιλεγούν

 

 • ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής.
 • Διαδίκτυο.
 • Αίθουσα με βιντεοπροβολέα και υπολογιστές για την μελέτη και εσωτερική παρουσίαση θεμάτων στην πορεία της εργασίας

Ερευνητική Εργασία

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2012-2013

Επικοινωνία

Τοποθεσία:- Τα Εσπερινά σχολεία βρίσκονται στην Χλόη - Καστοριάς.
Τηλέφωνα και Φαξ
Εσπερινό Γ. Λύκειο: - 2467028092
Εσπερινό Γυμνάσιο: - 2467028174
Επικοινωνία με e-mail


Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172185